Rankings

  • Format
    BeyRank
  • N/A
  • N/A

Bio

Country: United States Registration Date: Jan. 18, 2022

، تعداد کل پروازهای تجاری جهانی در بین مارس تا مه سال 2020 حدود 75 درصد کاهش یافته است. در همان زمان، خطوط هوایی مسافربری ایالات متحده پروازهای داخلی را 74 درصد و در سطح بین المللی 93 درصد کاهش داده است. حتی بدتر از آن، پروازهای داخلی از میانگین بین 85 تا 100 مسافر به تنها حدود 10 نفر کاهش یافت.

.

محیط پس از همه گیری ویروس کرونا می تواند ترس از ویروس احتمالاً تحت اکثر سناریوها به طور چشمگیری کاهش می یابد و تقاضای سرکوب شده را آزاد می کند. رکود اقتصادی و حتی رکود لزوماً این روند را متوقف نخواهد کرد.بلیط چارتر به عنوان مثال، خطوط هوایی قاره در واقع در انتهای رکود بزرگ در سال 1932 تأسیس شد. انقباض صنعت هواپیمایی نوید می دهد که بسیاری از هواپیماهای قدیمی در بازار باقی بماند و دروازه های فرودگاه ها خالی شود..

کاملاً واضح بود که خطوط هوایی نمی توانند در این سطح دوام بیاورند.

توانایی آن‌ها را برای بازسازی ساختار برای مقابله با یک محیط به‌طور چشمگیری متفاوت محدود می‌کند. با این وجود، کمک های مالی نشان دهنده یک پیروزی قابل توجه برای خطوط هوایی و کارکنان آنها است. بلیط چارتر تهران اهواز در نهایت، اگر قیمت نفت پایین بماند، همه خطوط هوایی سود خواهند برد

بلیط ارزان هواپیما چندین LCC به سطوح بالای انگیزه کارکنان خود افتخار می کردند. آنها از طریق پاداش رقابتی، مشوق هایی مانند تقسیم سود و هویت برند شرکتی قوی، به کارکنان انگیزه دادند. بیشتر LCC ها تمایل دارند مسیرهای کوتاه تری را نیز پرواز کنند. این بدان معناست که کارمندان فقط برای چند ساعت از خانه دور هستند، در حالی که برای پروازهای طولانی مدت چند روز یا بیشتر است. زمان بیشتر در خانه نیز می تواند برای روحیه مفید باشد.


Tournament History

jenicera hasn't participated in any recent tournaments.