Beyblade Sweden

I wonder if it exists Some bladers in Sweden
I'm sure they exist if they exist in Costa Rica like me and my friends
Hej jag är Svensk. Kommer ni att göra tävlingar snart, om ni kommer skriv när?