World Beyblade Organization by Fighting Spirits Inc.

Full Version: (Denmark) Beyblade in Denmark
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hej folkens!

Er der nogen fra Danmark som beskæftiger sig med- eller spiller Beyblade?

Jeg overvejer at oprette en Beyblade Liga, men selvfølgelig kun hvis der er nok interesserede.

Skriv her i tråden hvis du er fra Danmark og godt kunne tænke dig at have et sted/klub hvor du kan komme og spille Beyblade med andre.

Over N Out
    
  -Leidon
Welcome to WBO!

Please don't post this twice. The Europe subforum is where this one belongs.
Hej jeg er også beyblade fan