World Beyblade Organization by Fighting Spirits Inc.

Full Version: [Helsinki, Finland] Metropolitan MeetUp
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hei kaikki pääkaupunkiseudun bleidaajat!

Kellään innostusta kokontua pelaamaan johonkin puistoon?
Puistot ovat julkisessa käytössä (lupa kysytty rakennusvirastosta)

Ilmoittautukaa tänne ja ehdottakaa päivämääriä/paikkoja.

Nähdään :-)

Message repeats in english:

Hello bladers from the Metropolitan Area!

Anyone interested in a gathering to play at some park?
Parks are in public use (asked permission from the public works department)

Sign up here and suggest dates/places.

See you :-)
Isn't there really any blader online from Finland's Metropolitan area?
Since anyboy seems to be interested in signing up, i'll just put a place and time here.

Metropolitan MeetUp@Helsinki Makasiini Ruins on Saturday 28th of July, from 12:00 till 18:00.

The place is between Kiasma, Helsinki Central Station, and the Helsinki Music Centre (Musiikkitalo) as shown here:

http://goo.gl/maps/RlmO

Bring your stadium and beys, i'll bring mine too.